Боркорони биметални HSS

Биметални боркорони HSS се изпозват както за ръчни, така и за колонни перфоратори.

Свойства:

  • висока точност на въртене;
  • солидното тяло на боркороната, придава устойчивост и обезпечава по висока точност на концентричното движение.
  • за материали от 2 мм е удачно съчетанието на зъби 4/6, с положителен градус на зъбите. Тази променлива стъпка на зъбите обезпечава равномерния сряз, понижава вибрациите и топлината. По-ниски загуби на топлина.
  • дълбочина на рязане 38 мм;
  • боркороните са подходящи също за нелегирани стомани до 700 N/mm 2, леки и цветни метали, некорозионни материали, пластмаса, гипс, леки сторителни плочи, за обща работа по дърво, пластмаса;

Предлагаме следните размери:

Borkoroni-razmeri